Ekomjedisi Durrës

Organizate jo fitimprurëse

Profili i kimikateve shqip

PROFILI KOMBËTAR I MENAXHIMIT TË KIMIKATEVE NË SHQIPËRI

Përditësim, i vitit 2012

http://www.chemicals.al/doc/profili_kombetar_2012.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s