Ekomjedisi Durrës

Organizate jo fitimprurëse

Vizioni

ekomjedisi

Organizata jo fitimprurëse  EKOMJEDISI DURRËS

Është krijuar me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane Nr. 2240 datë 18.04.2008.

Qëllimi i organizatës është:

  •  Të forcoje zërin e shoqërisë civile në mbrojtjen e mjedisit dhe në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, të behet faktor në proceset vendimmarrëse të lidhura me mjedisin.
  •  Të forcojë integritetin e shoqatave mjedisore duke synuar rritjen e cilësisë se veprimtarive, zgjerimin e pjesëmarrjes së tyre në problemet që kanë lidhje me mjedisin.
  •  Të rrisë ndërgjegjësimin e shoqërisë civile dhe komuniteteve ne mbrojtje te mjedisit.
  •  Të ndërmarrë studime, kërkime, përgjithësime dhe monitorime ne interes te mbrojtjes se mjedisit.
  •  Të jetë nismëtare si dhe të marrë pjesë në nisma që organizojnë subjekte te tjera lidhur me mjedisin.
  •  Te mbledhë informacion mbi mjedisin nëpërmjet kërkimit, investigimit, studimeve, trajnimeve, monitorimeve, etj.
  •  Të jetë oponencë e fortë ndaj politikave anti-mjedisore të zhvillimit dhe monitoruese në zbatimin e këtyre politikave.

Për EKOMJEDISIN DURRËS

Magdalena CARA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s