Ekomjedisi Durrës

Organizate jo fitimprurëse

5 Qershor – dita botërore e mjedisit

Leave a comment

 

Në  kuadrin e projektit te financuar nga qeveria Suedeze nëpërmjet REC: “Informim – Komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm, me fokus të veçantë mbi menaxhimin e mbetjeve urbane” me datë 5 Qershor 2018 në mjediset e Bashkisë së Durrësit OJF, Ekomjedisi Durrës organizoj  një ekspozitë sensibilizuese me foto të marra nga vendgrumbullimet e mbeturinave urbane, grykëderdhjet e lumenjve, foto sensibilizuese për keq menaxhimin e plastikave si dhe për përdorimin e aplikacionit trashout.

Paraqitja e fotove është bërë nga anëtarët vullnetarë të organizatës që janë studentë të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit si dhe nxënës të shkollave të qytetit të Durrësit.

 

Disa nga fotot e aktivitetit janë paraqitur më poshtë. Falenderojmë Bashkinë e Durrësit për bashkëpunimin në këtë aktivitet ndërgjegjësues.

Mesazhet e aktivitetit janë:

  1. Të eleminohet vënia e zjarrit nga qytetarët në konteinerët e lagjeve të Durrësit nëpërmjet ndërgjegjesimit për dëmin në shëndet që sjellin gazet që çlirohen nga djegia.
  2. Bashkia e Durrësit të marrë masa për eleminimin e vënies së zjarrit në vend grumbullimin e mbetjeve urbane.
  3. Aplikacioni Trashout të përdoret sa më shumë nga qytetarët për denoncimin e mbetjeve në vende të ndryshme në qytet, po ashtu edhe nga personat përgjegjës për mjedisin në pushtetin lokal për evidentime të rregullimeve të rasteve të ndotjes dhe pastrimit të

  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s