Ekomjedisi Durrës

Organizate jo fitimprurëse

5 Qershor – dita botërore e mjedisit

Leave a comment

 

Në  kuadrin e projektit te financuar nga qeveria Suedeze nëpërmjet REC: “Informim – Komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm, me fokus të veçantë mbi menaxhimin e mbetjeve urbane” me datë 5 Qershor 2018 në mjediset e Bashkisë së Durrësit OJF, Ekomjedisi Durrës organizoj  një ekspozitë sensibilizuese me foto të marra nga vendgrumbullimet e mbeturinave urbane, grykëderdhjet e lumenjve, foto sensibilizuese për keq menaxhimin e plastikave si dhe për përdorimin e aplikacionit trashout.

Paraqitja e fotove është bërë nga anëtarët vullnetarë të organizatës që janë studentë të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit si dhe nxënës të shkollave të qytetit të Durrësit.

 

Disa nga fotot e aktivitetit janë paraqitur më poshtë. Falenderojmë Bashkinë e Durrësit për bashkëpunimin në këtë aktivitet ndërgjegjësues.

Mesazhet e aktivitetit janë:

  1. Të eleminohet vënia e zjarrit nga qytetarët në konteinerët e lagjeve të Durrësit nëpërmjet ndërgjegjesimit për dëmin në shëndet që sjellin gazet që çlirohen nga djegia.
  2. Bashkia e Durrësit të marrë masa për eleminimin e vënies së zjarrit në vend grumbullimin e mbetjeve urbane.
  3. Aplikacioni Trashout të përdoret sa më shumë nga qytetarët për denoncimin e mbetjeve në vende të ndryshme në qytet, po ashtu edhe nga personat përgjegjës për mjedisin në pushtetin lokal për evidentime të rregullimeve të rasteve të ndotjes dhe pastrimit të

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s