Ekomjedisi Durrës

Organizate jo fitimprurëse

Trajnime ne kuader te projektit:

Leave a comment

Magda Kalendar 2016-01-01 (1).jpg

Ngritja e ndërgjegjësimit dhe forcimi i kapaciteteve për menaxhimin e pesticideve në kuadër të forcimit të zbatimit të SAICM (Qasjes Strategjike Nderkombëtare për Menaxhimin e Kimikateve) në Shqipëri

Ne datat 23-25 mars 2016 do te zhvillohen trajnimet profesionale te trajnereve, Fitofarmacisteve, Fermereve dhe Studenteve te Masterit Profesional.

Temat e programit jane te fokusuara ne Perdorimin e Qendrueshem te Pesticideve, Menaxhimin e Integruar te Paraziteve Bimore, Etiketa Zyrtare e PMB-ve, Etiketimi dhe Ambalazhimi i PMB-ve, Receta e  PMB-ve, Perdorimi i sigurt i PMB-ve, etj.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s